Đội bóng đá

Số lượng nhóm bạn có trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ tùy thuộc vào bạn và cũng như những gì được cung cấp trong khu vực của bạn; Tuy nhiên, hãy chắc chắn cung cấp một số ý tưởng vững chắc về số lượng nhóm trong tổ chức của bạn vì nó có thể rất cần thiết. Cũng như một vài nhóm trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ giảm thiểu mức độ đối thủ cạnh tranh trong khi một số nhóm chắc chắn sẽ khiến mỗi chủ sở hữu khó có thể tìm ra đủ những game thủ giỏi.

Mặc dù có nhiều nhóm bạn chọn, nhưng những nhóm đó chắc nguyên quang hai chắn sẽ yêu cầu được tách thành các phòng ban. Sự đa dạng của các phòng ban có thể phụ thuộc vào nhiều nhóm khác nhau trong tổ chức của bạn. Nhiều người; tuy nhiên, phát hiện ra rằng 3 chức năng xử phạt.

Bản nháp của bạn có thể phụ thuộc vào loại tổ chức bạn đã thành lập. Một số tổ chức chỉ tổ chức một bản phác thảo sơ bộ khi ban đầu thành lập tổ chức cũng như sau đó cho những người mới làm quen sau đó. Không có vấn đề gì, khi thành lập ban đầu tổ chức của bạn, bạn chắc chắn sẽ yêu cầu có một bản nháp để chọn game thủ.

Khi thiết lập chu kỳ kinh nguyệt bình thường của bạn, hãy cố gắng chuẩn bị cho khoảng mười ba trò chơi điện tử. Hãy nhớ rằng điều này đang bỏ qua các trận playoffs của bạn, thường sẽ kéo dài thêm một hoặc 3 tuần nữa. Nguyên tắc chung cơ bản là thời gian của bạn không được kéo dài hơn thời kỳ NFL bình thường.

Đa số các cá nhân; tuy nhiên, hãy chọn đăng ký với một tổ chức bình thường nhỏ chỉ đơn thuần vì sự thú vị của trò chơi điện tử. Các tổ chức như vậy thường được sắp xếp với những người bạn thân, thành viên gia đình hoặc cộng sự. Nếu bạn đang chuẩn bị tổ chức ban đầu của mình, điều quan trọng cần ghi nhớ là không có phương pháp lý tưởng hoặc không chính xác nào để thực hiện vì điểm quan trọng nhất là phải có được sự thú vị.

Chắc chắn sẽ cần có các nhóm tham gia để chuẩn bị một tổ chức. Số lượng nhóm bạn có trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ tùy thuộc vào bạn cũng như những gì sẵn có trong khu vực của bạn; tuy nhiên, hãy chắc chắn đưa ra một số ý tưởng vững chắc cho số lượng nhóm trong tổ chức của bạn vì nó có thể rất quan trọng. Cũng như một vài nhóm trong tổ chức của bạn chắc chắn sẽ làm giảm mức độ của các đối thủ cạnh tranh trong khi nhiều nhóm chắc chắn sẽ khiến mỗi chủ sở hữu gặp khó khăn trong việc tìm ra đủ những game thủ xuất sắc. Số lượng phòng ban có thể phụ thuộc vào số lượng nhóm trong tổ chức của bạn. Một số tổ chức chỉ tổ chức một bản phác thảo sơ bộ khi ban đầu thành lập tổ chức cũng như sau đó cho những người mới làm quen sau đó.

Bạn chắc chắn cũng sẽ yêu cầu đưa ra quyết định dựa trên một ủy viên. Cả rất nhiều ý tưởng cũng nên được đưa vào tùy chọn của ủy viên của bạn, vì chức năng này rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức của bạn. Anh ta, hoặc cô ta, chắc chắn sẽ phải trả phí cho những điểm như bản nháp, xây dựng trò chơi điện tử, thành lập tổ chức, v.v.